• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Kalendarium Guidade vandringar
Vecka
Senaste nyheterna
onsdag 18 november 2015
Fin vy från Kråkebo naturreservat
utsikt

Stiftelsen har med hjälp av Tony Andersson och Skogsstyrelsens arbetslag, gjort i ordning en omtyckt rastplats för invånarna i Ulricehamn med utsikt över Åsunden och Ulricehamn. Rastplatsen har också fått ett skyddsstaket för att undvika risk för fallolyckor utför branten ned mot Åsunden. Ett liknande staket har arbetslaget också satt upp vid rast- och utsiktsplatsen i naturreservatet Korpebobergs lövskogar på andra sidan Åsunden.


Mer nyheter...

onsdag 11 november 2015
En stor naturupplevelse runt hörnet!
Tremilaparken

Tremilaparken är det 30 kilometer långa naturbältet som sträcker sig från Göteborg till Kungsbacka: Slottsskogen, Ängårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat. Parken har alltså alltid funnits där men nu har den fått ett namn också.


Mer nyheter...

onsdag 30 september 2015
Vi fick en ros!
Foto: Karin

I augusti 2015 fick vi ”Dagens ros” av signaturen ALF i Lerums Tidning:

”Ett stort fång rosor till de personer som gjort Säveåns naturreservat så tillgängligt genom att anlägga spångar och trappor med räcken – allt belagt med stålnät för att förhindra att man halkar.

Arbetet är snyggt gjort och möjligheten att besöka detta fina naturreservat har ökat väsentligt. Man kan nu (för det mesta) gå torrskodd längs Säveån mellan Floda Centrum och Stenkullen, om man väljer att starta vid Garveriet i Floda och byter sida när man kommer till bron vid Tullängens fotbollsplan.”

Vi blev jätte-glada att vårt arbete uppskattas!


Mer nyheter...

torsdag 3 september 2015
Säveån igår, idag och imorgon
Foto: Lars Strandberg

Lördagen den 5 september 2015 blir en dag fylld av upplevelser såväl inomhus som ute i vår vackra natur!
Det blir aktiviteter i form av naturprogram längs Säven, industrihistoria, fornminnespromenad, konst- och fotoutställning, närlingslivs- och föreningspresentationer, musik, dans, målning och Floda Torgfest.


Mer nyheter...

tisdag 1 september 2015
Expedition: Håll Västkusten Ren
Utmana en landkrabba

Fem badkar med skräp. Så mycket flyter iland längs Bohus-kusten – varje timme! Majoriteten av skräpet kommer från land. Det mesta består av engångsprodukter och är av plast. För att uppmärksamma problemet ger sig Håll Sverige Rent och Försvarsmakten ut på en expedition den 19 september: Håll Västkusten Ren!


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten

Foto: Greger Nilsson

Tjurpannan

En uppmärksam besökare fick se Glaucium flavum Crantz (strandvallmo) blomma när han besökte Tjurpannans naturreservat i slutet av juli. Strandvallmon är sällsynt och växer på kväverika, steniga eller grusiga havsstrandvallar i Bohuslän och Halland. Den säjs ha använts mot veneriska sjukdomar.

Tack för bilden, Greger Nilsson!

Foto: Jessica Bergqvist

Äskhult

I Äskhult händer det saker hela tiden. Veckan efter midsommar hölls det till exempel en kurs i lie-slåtter på gammalt hederligt sätt. På bilden ovan ser vi resultatet av den.