• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
söndag 23 augusti 2015
Säveån igår, idag och imorgon
Foto: Lars Strandberg

Lördagen den 5 september 2015 blir en dag fylld av upplevelser såväl inomhus som ute i vår vackra natur!
Det blir aktiviteter i form av naturprogram längs Säven, industrihistoria, fornminnespromenad, konst- och fotoutställning, närlingslivs- och föreningspresentationer, musik, dans, målning och Floda Torgfest.


Mer nyheter...

måndag 10 augusti 2015
Västerhavsveckan 2015
Foto: Bengt Larsson

Västkuststiftelsen deltog i den sjunde upplagan av Väster-havsveckan. Under detta årligen återkommande evene-mang får allmänheten lära mer om havet, träffa forskare, njuta av havsnära naturreservat, följa med på sälsafari eller upptäcka livet under ytan. Men även problemet med marint skräp påvisas och hur man som gemene man kan hjälpa till att städa våra stränder.


Mer nyheter...

tisdag 28 juli 2015
Härmanö och Räbbe huvud
Foto: Anne Hermansson

Nya mulltoaletter är på plats!


Mer nyheter...

söndag 5 juli 2015
Strandstädarkartan är tänd!
strandstadningen

Nu kan allmänheten flagga nedskräpade stränder – eller ännu hellre: STÄDA SJÄLV!

Antalet frivilliga insatser för att ta hand om ilandflutet skräp har ökat. För att underlätta för både frivilliga städare och de som ska hämta det ihopsamlade skräpet, finns det nu en interaktiv karta på nätet.

Mer information om hur du själv kan hjälpa till och städa våra stränder finner du på Ren & Attraktiv Kust.


Mer nyheter...

måndag 29 juni 2015
Extrapengar ökar upplevelsevärdet i skyddad natur
Foto: Karin Svensson

Lövskogar restaureras, skogar röjs och stängsel sätts upp för att djur ska kunna beta och hålla markerna öppna. Det gör också att den biologiska mångfalden stärks i många skyddade områden och det är några av de åtgärder som vårbudgetens extra pengar kommer att användas till.

Ett annat exempel på åtgärder i vårt område är uppsättning av mulltoaletter på öarna Lindö, Härön, Härmanö Ramsön och Bua hed. Detta främst med tanke på kajak-turisterna.

Mer om detta kan du läsa om hos Naturvårdsverket.


Mer nyheter...

Foto: Bengt Larsson

Möt ett naturreservat

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, fr. a. på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten

Foto: Greger Nilsson

Tjurpannan

En uppmärksam besökare fick se Glaucium flavum Crantz (strandvallmo) blomma när han besökte Tjurpannans naturreservat i slutet av juli. Strandvallmon är sällsynt och växer på kväverika, steniga eller grusiga havsstrandvallar i Bohuslän och Halland. Den säjs ha använts mot veneriska sjukdomar.

Tack för bilden, Greger Nilsson!

Foto: Jessica Bergqvist

Äskhult

I Äskhult händer det saker hela tiden. Veckan efter midsommar hölls det till exempel en kurs i lie-slåtter på gammalt hederligt sätt. På bilden ovan ser vi resultatet av den.

Foto: Lars Strandberg

Säveån

Lördagen den 5 september 2015 blir händelserik!
Naturprogram längs med Säveån, industrihistoria vid Hillefors grynkvarn, Garveriet och Britanniafabriken, fornminnespromenad i reservatet, konst- och fotoutställning i Garveriet, närlingslivs- och föreningspresentationer, musik, dans, målning och Floda Torgfest.

Foto: Anne Hermansson

Kälkerön

Fåren är tillbaka för att utföra naturvårdsarbete på Kälkerön.