• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Aktiviteter i naturen:
Program i Halmstads kommun >

 
Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
fredag 22 juli 2016
Slereboåns dalgångar
slerebo

Det har byggts en ny bro till vindskyddet, då den gamla bron spolades bort på grund av höga vattenflöden. Naturreservatet har även utökas och en ny stig kommer att dras i området över Gäddevadsbäcken.


Mer nyheter...

lördag 16 juli 2016
Första parkett
stendammen

En vacker vy såhär års och bästa utsikten på våren för orrspel kan du få från den nya bänken vid Stendammen i Svartedalen. Bänken är placerad ett stenkast bort från grusvägen med utsikt över mossen.


Mer nyheter...

tisdag 5 juli 2016
Strandstädar-event på Kalvö-Trossö-Lindö
Foto: Jennie Lundqvist

Lördagen den 23 juli 2016 arrangeras Kalvö-loppet som samlar alla boende på Kalvö-Lindö-Trossö och i samband med detta kommer man att informera press och allmänhet om projektet med strandstädning. Samtidigt arrangeras lopp-marknad med strandfynd från strandstädardagarna där samtliga intäkter kommer att gå till fortsatta strand-städar-projekt.

Läs mer om initiativet på Båtliv.se


Mer nyheter...

onsdag 29 juni 2016
Stigs Källa
stig

Inför midsommarfirandet slogs ”Stigs källa” i kulturreser-vatet Mårtagården. Dammen restaurerades på 1990-talet. Den har nog används både som branddamm och för tvätt av kläder och dylikt.


Mer nyheter...

tisdag 14 juni 2016
Vackert strövtåg
tofta

Kom och njut av den blomsterprakt de betade strand-ängarna har, samt det intressanta fågellivet på Toftahalvön i Kungälvs kommun.
I Naturreservatet Tofta har stigen röjts och märkts ut. Stigen är markerad med blåa prickar på träd och blåmålade stenar. Dessutom har en spång byggts och en gärdsgård har restaurerats.


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten