• Följ med på guidad vandring

    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa. Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Kalendarium Guidade vandringar
Vecka
Se vårt tryckta program för
Guidade vandringar!

Öppna programmet >

Senaste nyheterna
torsdag 30 oktober 2014
Frihuggning av ekar i Hulans naturreservat

Under hösten frihugger Västkuststiftelsen ett 30-tal ekar i Hulans naturreservat. Detta är ett Lifeprojekt som syftar till att öka den biologiska mångfalden. Grova ekar är hemvist för många svampar, lavar, insekter och mossor. Genom att öppna upp kring ekarna får de bättre förutsättningar för överlevnad.


Mer nyheter...

fredag 11 juli 2014
Vedförråden

Inför sommarens alla utflykter har vedförråden har blivit påfyllda i flera reservat, bland andra Sandsjöbacka och Svartedalen.

Tänk på att använda veden med måtta, så att den räcker till alla!


Mer nyheter...

måndag 9 juni 2014
Stenmurar

I början av juni 2014 hölls en stenmurs-kurs på Äskhult.

Men nyförvärvade kunskaper kan arbetet med restaurering av inägomuren och fägatan i kalvhagen nu påbörjas.


Mer nyheter...

onsdag 28 maj 2014
Strandstädning

Patrik på väg hem med resultatet efter en dags strandstädning vid Ragnhildskär och slåtterytan på Dyvik, Otterön, Tanums kommun.


Mer nyheter...

måndag 26 maj 2014
Kosläpp

Nu är betesdjuren ute på Otteröns naturreservat utanför Fjällbacka.


Mer nyheter...

foto: Anna von Wirth

Möt ett naturreservat

Skarbo IMG_0167_Fotor

Skärbo, Dalsland

Det har röjts, slagits och betats i markerna runt Skärbo. Skyltningen har också förbättrats med nya träskyltar på flera ställen.

Foto: Bengt Larsson

Skaftö

Roland slår ängen på naturreservatet Gröderhamn med god hjälp av hästen Loke.

Foto: Anna von Wirth

Svartedalen och Risveden med flera

Tillgängligheten är förbättrad i flera reservat. Nya spänger och trappor har satts upp i bland annat Svartedalen och Risveden.

Foto: Anna von Wirth

Sumpafallen

Spängerna vid Sumpafallen har nätats för att förhindra att man halkar när de blir våta.

Foto: Bo Sanderberg

Kynnefjäll

På Kynnefjäll färdigställs en ny grillplats som är tillgänglighetsanpassad. Grillen är förhöjd och avsedd för kol. Sittbänkarna är lite högre och det är grus runt om.