• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Aktiviteter i naturen:
Program i Uddevalla kommun >
Program i Halmstads kommun >

 
Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
tisdag 17 maj 2016
Åtgärder för friluftsliv
Guddehjalm bank_Fotor

Det har skett en hel del friluftslivsåtgärder i välbesökta Guddehjälm, ca 6 km väster om Kungälvs tätort. Reservats-parkeringen har utökats från 5 till 15 parkeringsplatser. Dessutom har spänger och broövergångar byggts.


Mer nyheter...

onsdag 27 april 2016
I naturvårdande tjänst
Foto: Anne Hermansson

Får och getter är nu satta i arbete på ett flertal öar i Bohuslän. De ska tjänstgöra till långt fram i höst med att hålla vårt landskap öppet.


Mer nyheter...

lördag 23 april 2016
#ETTSKRÄPOMDAGEN
Banner-HSR_Fotor

Nedskräpning är ett symptom på att något inte står rätt till. Att vi inte längre bryr oss. Där nedskräpningen ökar, ökar också känslan av osäkerhet och otrygghet. Nedskräpning är också ett resursslöseri och kostar mycket pengar för samhället. Med #ettskräpomdagen vill Håll Sverige Rent skapa motreaktionen som engagerar människor att ta ansvar. Som i både ord och handling visar att vi tillsammans kan skapa ett rent och tryggt Sverige för alla. Var med du också och visa att nedskräpning är fel. Om vi är många som visar det kan vi ändra attityder och beteenden.

Så här gör du:

1. Plocka ett skräp.
2. Dela en bild taggad med #ettskräpomdagen i sociala medier.
3. Utmana din bästa vän, din idol, din kollega eller varför inte en politiker att göra detsamma.

Tillsammans håller vi Sverige rent!

#ettskräpomdagen på Facebook »

#ettskräpomdagen på Twitter »

#ettskräpomdagen på Instagram »


Mer nyheter...

fredag 22 april 2016
Vårbränning
branning_brackan

Två delområden av ljungheden i Sandsjöbackas naturreservat har bränts, varav det ena området går att beskåda från E6:an mellan Kungsbacka och Lindome. Bränning i kombination med bete och eventuell röjning hindrar ljungheden från att växa igen. En ljunghed är dessutom som mest artrik de fem första åren efter bränning; därefter tar ljungen över.


Mer nyheter...

tisdag 19 april 2016
Tunga lass för hårdgörande av stig
grusning_frugarden

Vid naturreservatet Dättern-Frugården  i Vänersborg kommun gör vi fågeltornet mer tillgängligt med en spång och uppgrusad stig.
Det har gjorts en ny stig för att få en slinga att gå. Dessutom har ett bord placerats på grusad yta. Vägvisare kommer sättas upp för att underlättar för besökare att hitta till tornet.


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten