• Följ med på guidad vandring

    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa. Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
tisdag 24 mars 2015
Röjsågskurs
filning

Personalen på Västkuststiftelsen vidareutbildas i konsten att hantera röjsågar med mera på ett säkert sätt.


Mer nyheter...

fredag 27 februari 2015
Följ med på en vandring i granbarkborrens spår!
Foto: Diana Miscevic

Nu kan man följa i den lilla vedinsekten granbarkborrens spår i Klippans naturreservat i Härryda kommun. Klippan har i stor utsträckning påverkats av stormar de senaste åren, många träd har blåst omkull och gett goda förutsättningar för granbarkborren att etablera sig i området. Vid fyra stationer kan man se hur ny växtlighet etablerar sig i de drabbade områdena.

Stigen börjar vid parkeringsplatsen och följer den befintliga stigen med två avstick. För att ta del av informationen tar man med sig en granbarkborrefolder som finns vid skyltstället som står vid parkeringen. Foldern finns även som PDF på Länsstyrelsens hemsida som du kan nå här.

Tänk på att det inte är lämpligt att gå stigen under kraftig blåst eller andra extrema väderförhållanden då stora mängder döda träd finns i området. Det kan finnas risk att träd och grenar faller på stigen.


Mer nyheter...

måndag 9 februari 2015
Strömmarnas naturreservat Munkedal

Observera att västra hängbron som går över Munkedalsälven och som är den del av Bohusleden är avstängd tills vidare på grund utav att ett av brofästena har släppt.  Reparation kommer äga rum så fort vattennivån i älven sjunkit till en lägre nivå. Information om när bron får användas igen kommer så fort åtgärder vidtagits.

 


Mer nyheter...

tisdag 27 januari 2015
Den nya styrelsen har konstituerat sig!

Här ser du hur vår nya styrelse för åren 2015-2018 är utformad.


Mer nyheter...

onsdag 21 januari 2015
Ingeborg Benjour har testamenterat oss Näverkärr
LYSEKILSPOSTEN_Fotor

Näverkärrs gård har en mycket spännande och närmast unik historia då den varit i samma släkts ägo sedan åtskilliga hundra år och sägs ha anor ända tillbaka till vikingatiden.

Stiftelsen tog i början av 1960-talet tillsammans med ägarna fram ett avtal som avsåg att skydda den sällsynta kustädellövskogen. Sedan dess har stiftelsen haft ett mycket gott samarbete med familjen Benjour.

Klippt ur Lysekils Posten, Januari 2015

LysekilsPosten Naverkarr


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Foto: Bo Sanderberg

Dalsland

Inom Baståsens naturreservat har det lagts ut spänger över blöta områden.

Vid Strömmanrna i Munkeldals kommun har det byggts en ny bro över bäcken vid Modalen.

Under hösten 2014 utfördes åtgärder för Vitryggig Hackspett i Baljåsen vid Björndalen och Klöverud. Maskinell topphuggning av asp och björk, avverkning av gran, friställning av grov asp samt ringbarkning och instick av asp och björk.

Skarbo IMG_0167_Fotor

Skärbo, Dalsland

Det har röjts, slagits och betats i markerna runt Skärbo. Skyltningen har också förbättrats med nya träskyltar på flera ställen.

Foto: Bengt Larsson

Skaftö

Roland slår ängen på naturreservatet Gröderhamn med god hjälp av hästen Loke.

Foto: Anna von Wirth

Svartedalen och Risveden med flera

Tillgängligheten är förbättrad i flera reservat. Nya spänger och trappor har satts upp i bland annat Svartedalen och Risveden.