• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
onsdag 30 september 2015
Vi fick en ros!
Foto: Karin

I augusti 2015 fick vi ”Dagens ros” av signaturen ALF i Lerums Tidning:

”Ett stort fång rosor till de personer som gjort Säveåns naturreservat så tillgängligt genom att anlägga spångar och trappor med räcken – allt belagt med stålnät för att förhindra att man halkar.

Arbetet är snyggt gjort och möjligheten att besöka detta fina naturreservat har ökat väsentligt. Man kan nu (för det mesta) gå torrskodd längs Säveån mellan Floda Centrum och Stenkullen, om man väljer att starta vid Garveriet i Floda och byter sida när man kommer till bron vid Tullängens fotbollsplan.”

Vi blev jätte-glada att vårt arbete uppskattas!


Mer nyheter...

torsdag 3 september 2015
Säveån igår, idag och imorgon
Foto: Lars Strandberg

Lördagen den 5 september 2015 blir en dag fylld av upplevelser såväl inomhus som ute i vår vackra natur!
Det blir aktiviteter i form av naturprogram längs Säven, industrihistoria, fornminnespromenad, konst- och fotoutställning, närlingslivs- och föreningspresentationer, musik, dans, målning och Floda Torgfest.


Mer nyheter...

tisdag 1 september 2015
Expedition: Håll Västkusten Ren
Utmana en landkrabba

Fem badkar med skräp. Så mycket flyter iland längs Bohus-kusten – varje timme! Majoriteten av skräpet kommer från land. Det mesta består av engångsprodukter och är av plast. För att uppmärksamma problemet ger sig Håll Sverige Rent och Försvarsmakten ut på en expedition den 19 september: Håll Västkusten Ren!


Mer nyheter...

måndag 10 augusti 2015
Västerhavsveckan 2015
Foto: Bengt Larsson

Västkuststiftelsen deltog i den sjunde upplagan av Väster-havsveckan. Under detta årligen återkommande evene-mang får allmänheten lära mer om havet, träffa forskare, njuta av havsnära naturreservat, följa med på sälsafari eller upptäcka livet under ytan. Men även problemet med marint skräp påvisas och hur man som gemene man kan hjälpa till att städa våra stränder.


Mer nyheter...

tisdag 28 juli 2015
Härmanö och Räbbe huvud
Foto: Anne Hermansson

Nya mulltoaletter är på plats!


Mer nyheter...

Foto: Karin

Möt ett naturreservat

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten

Foto: Greger Nilsson

Tjurpannan

En uppmärksam besökare fick se Glaucium flavum Crantz (strandvallmo) blomma när han besökte Tjurpannans naturreservat i slutet av juli. Strandvallmon är sällsynt och växer på kväverika, steniga eller grusiga havsstrandvallar i Bohuslän och Halland. Den säjs ha använts mot veneriska sjukdomar.

Tack för bilden, Greger Nilsson!

Foto: Jessica Bergqvist

Äskhult

I Äskhult händer det saker hela tiden. Veckan efter midsommar hölls det till exempel en kurs i lie-slåtter på gammalt hederligt sätt. På bilden ovan ser vi resultatet av den.